ТН Инженеринг

Фирма „ТН” ООД e създадена през 2004 г. като акционерно дружество с идеална цел. В момента дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс и работи на стопанска сметка.

Дейността на фирмата е проучване и проектиране на жилищни, промишлени, производствени и офисни сгради; консултации по ЗУТ; изготвяне на проекти за градоустройствени процедури и административната дейност свързана с тях.

Фирмата извършва всички необходими консултации, свързани с промяна на статута на различни по видове имоти, подготвя необходимите архитектурни и технологични проекти, както и предлага комплексен мениджмънт по дадена сделка – от консултация до изваждане на необходимите разрешителни документи.

Персоналът на фирмата е съставен от млади и амби ...

Новини
Corpus Design Studio